INSTANTS_Exposició Sala Waka,Gener 2012.


pintura plàstica damunt tela i fusta,100x80 cm

pintura plàstica damunt cartró, 100x60 cm

pintura plàstica damunt tela,100x60cm

pintura plàstica damunt cartró,120x100cm

pintura plàstica damunt cartró, 100 x 80
 Acrílic damunt tela,146x97cmAcrílic sobre cartró, 132x127


acrílic,210x160cm, 

acrílic,215x146 cm

200x185cm, acrílic sobre tela


dripping-body art
2012

No hay comentarios:

Publicar un comentario